ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS HULLADÉKUDVARAINK MŰKÖDÉSÉRŐL

 

A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program keretén belül létrehozott hulladékudvarok használatának bevezetése óta a Dél-Kom Nonprofit Kft. szolgáltatási területén évről-évre növekszik a lakossági hulladék beszállítási mennyisége. A lakosság mindennapi életvitelében pozitív irányba fejlődő környezettudatosság vehető észre, csökken az illegálisan lerakott hulladékok mennyisége. Ennek oka nagymértékben vezethető vissza a korszerű, egyszerűen igénybe vehető lakossági hulladékudvarok megjelenésére.

Kollégáink arra törekszenek, hogy a szakmai irányítás mellett egy barátságos környezetet biztosítsanak a lakossági beszállítok számára, fenntartsák, ösztönözzék a lakókat, a hulladékudvarok folyamatos használatára.

A Dél-Kom Nonprofit Kft. által üzemeltetett lakossági hulladékudvarokban csak a háztartásokban – tehát nem az iparban vagy a vállalkozásokban – képződő, előre szelektált hulladékok elhelyezésére van lehetőség. 

A hulladék meghatalmazással történő beszállítására nincs lehetőség, kizárólag személyesen történhet.

 

A hulladékudvarban nem adható át:

  • háztartási (kommunális) hulladék,
  • élelmiszer, élelmiszermaradék,
  • a hulladékudvarba átadható hulladékok felsorolásában nem szereplő egyéb veszélyes hulladék, pl. pala, eternitcső, bitumen, kátrány és ezekkel szennyezett anyagok, laborvegyszer, injekciós tű és robbanásveszélyes anyagok.

 

A hulladékudvarokban a hulladékok leadásához szükségesek:

  • személyazonosságot igazoló okmány (személyigazolvány, járművezetői engedély, útlevél);
  • magyarországi lakcímkártya.

A hulladékok átadásakor hulladékudvari átvevő végzi a hulladék minőségi besorolását, mennyiségének meghatározását.

A Partner kérésére átvételi elismervényt állítunk ki.

 

ÜVEGHULLADÉK

A lakossági szelektív hulladékudvarokban átvett hulladékok közül a legnagyobb baleseti veszélyt jelentő hulladék, az üvegtartalmú hulladék.

Ügyfeleink és dolgozóink biztonsága érdekében a nagyfelületű síküveget tartalmazó hulladékok bútorok (fa, fém vagy műanyag bútorelemek), nyílászárók, melyek (ép, vagy sérült) üveget tartalmaznak, szelektálás nélkül nem adhatók át.

A beérkező üvegezett bútorokból, nyílászárókból az üveg eltávolítása a hulladékudvar telephelyen tilos! A hulladékudvarban ilyen tevékenységet sem az ügyfél, sem hulladékudvari dolgozó nem végezhet. A balesetveszély minimalizálása érdekében együttműködésüket és megértésüket kérjük!

 

LOMHULLADÉK

A háztartásokban feleslegessé váló nem elektromos tárgyak, eszközök, amelyek a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényben nem helyezhető el, pl.: fa, műanyag, textil tartalmú bútorok és tárgyak.

  • A fából, bútorlapból készült szekrények, kisbútorok a balesetmentes mozgatás, rakodás érdekében csak darabokban, lapra bontva adható át.
  • A balesetveszély miatt a hulladékudvarokban a bútorok szétbontása nem végezhető.

 

ZÖLDHULLADÉK

  • A hulladékudvarban a zöldhulladék csak elvágható, drótmentes kötegelő anyaggal kévébe kötve adható át.
  • Az átadni kívánt zöldhulladék hosszirányú terjedelme 2 méternél nem lehet nagyobb és kézzel rakodhatónak kell lennie. 
  • Az átadni kívánt zöldhulladék 5 cm-nél nagyobb átmérőjű ágakat nem tartalmazhat.