Adatvédelem, Panaszkezelés

 

Szóbeli panasz

A szóbeli panaszt a szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadja a felhasználónak, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek legkésőbb 15 napon belül az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

Írásbeli panasz

Az írásbeli panaszt a szolgáltató a beérkezését követően 15 napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni. A panaszt elutasító álláspontját a szolgáltató indokolni köteles. A szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni. A panasz elutasítása esetén a szolgáltató köteles az ügyfelet írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság, vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. 

A szolgáltató indokolt esetben legfeljebb 15 nappal meghosszabbítja az ügyintézési határidőt, amelyről a panasztevőt írásban értesíti.

Amennyiben az ügyfél panasza nem jogos: a szolgáltató az ügyfelet írásban, indokolással ellátva értesíti. 

Amennyiben jogos: a szolgáltató haladéktalanul intézkedik az eljárás javítása érdekében, és egyidejűleg a panasz bejelentőjét maximum 15 napon belül írásban tájékoztatja a kivizsgálás eredményéről, a jogos észrevételekhez kapcsolódó intézkedésekről.

Jogos panaszokhoz kapcsolódó kárigény esetén, a panaszkivizsgáló szervezeti egység megvizsgálja a bejelentett kár jogosságát, mértékét és megállapítja az ügyfél jogos kárigényét.

 

Nem tekinthető ügyfél panasznak:

–   tájékoztatást kérő megkeresés
–   hibabejelentés
–   kárbejelentés
–   más ügyfél szabálytalan hulladékkezelésére vonatkozó bejelentés
–   az ügyféllel szembeni jogos követeléseknek, elengedésének, részletfizetésének engedélyezése

 

Felügyeleti hatóságok: 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Levelezési cím: 1388 Budapest, Pf. 88.
Telefon: 1/459-7740 
Fax: 1/459-7766
E-mail cím: mekh@mekh.gov.hu

 

Baranya vármegyei ügyfelek esetében

Az elszámolással, számlázással, díjfizetéssel kapcsolatban, illetve a díjhátralék esedékességét követően megtett intézkedésekre, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő értesítési, tájékoztatási, szolgáltatásnyújtási kötelezettséggel kapcsolatos panaszával a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (cím: 7630 Pécs, Hengermalom u. 2. telefon: 06-72/795-398, e-mail cím: fogyasztovedelem@baranya.gov.hu), egyéb ügyekben a Baranya Vármegyei Békéltető Testülethez (cím: 7625 Pécs, Dr. Majorossy Imre u. 36., telefon: 06-72/507-154, web: www.baranyabekeltetes.hu, e-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu, ügyfélfogadás: péntek: 8.30-12.00) fordulhat.

 

A Dél-Kom Nonprofit Kft. a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást, az ott megkötött egyezség hiányában kizárólag a peres eljárásban hozott döntést tekinti magára nézve kötelezőnek, az 1997. évi CLV. törvény 36/C. § (1) bekezdése szerinti általános alávetési nyilatkozatot tehet.

 

Somogy vármegyei ügyfelek esetében

Az elszámolással, számlázással, díjfizetéssel kapcsolatban, illetve a díjhátralék esedékességét követően megtett intézkedésekre, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő értesítési, tájékoztatási, szolgáltatásnyújtási kötelezettséggel kapcsolatos esetleges panaszával a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (cím: 7400 Kaposvár, Vásártéri u. 2. telefon: 06-82/510-868, e-mail cím: fogyasztovedelem@somogy.gov.hu), egyéb ügyekben a Baranya Vármegyei Békéltető Testülethez (cím: 7625 Pécs, Dr. Majorossy Imre u. 36., telefon: 06-72/507-154, web: www.baranyabekeltetes.hu, e-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu, ügyfélfogadás: péntek: 8.30-12.00) fordulhat.

 

A Dél-Kom Nonprofit Kft. a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást, az ott megkötött egyezség hiányában kizárólag a peres eljárásban hozott döntést tekinti magára nézve kötelezőnek, az 1997. évi CLV. törvény 36/C. § (1) bekezdése szerinti általános alávetési nyilatkozatot tehet.

Tolna vármegyei ügyfelek esetében

Az elszámolással, számlázással, díjfizetéssel kapcsolatban, illetve a díjhátralék esedékességét követően megtett intézkedésekre, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő értesítési, tájékoztatási, szolgáltatásnyújtási kötelezettséggel kapcsolatos esetleges panaszával a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (cím: 7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3. telefon: 06-74/795-385, e-mail cím: fogyasztovedelem@tolna.gov.hu), egyéb ügyekben a Baranya Vármegyei Békéltető Testülethez (cím: 7625 Pécs, Dr. Majorossy Imre u. 36., telefon: 06-72/507-154, web: www.baranyabekeltetes.hu, e-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu, ügyfélfogadás: péntek: 8.30-12.00) fordulhat.

 

A Dél-Kom Nonprofit Kft. a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást, az ott megkötött egyezség hiányában kizárólag a peres eljárásban hozott döntést tekinti magára nézve kötelezőnek, az 1997. évi CLV. törvény 36/C. § (1) bekezdése szerinti általános alávetési nyilatkozatot tehet.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (9) bekezdés alapján „a korábbi, érdemben megválaszolt panasz tartalmával azonos tartalmú, ugyanazon fogyasztó által tett, ismételt, új információt nem tartalmazó panasz, valamint az azonosítatlan személy által tett fogyasztói panasz kivizsgálását a vállalkozás mellőzheti”.

 

A Dél-Kom Nonprofit Kft. fogyasztóvédelmi referensei:

Baranya vármegye:

Hucker Renáta, telefon: 30/518-2581

Tolna vármegye:

Kerekes Károlyné, telefon: 30/348-5403

Somogy vármegye:

Schutzmann Judit, telefon: 20/414-8656