Cégünkről

A Társaságot a BIOKOM Kft. alapította a 90-es évek végén. Az alapítás célja az volt, hogy a Pécs városát övező régióban minél nagyobb területen hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat lásson el. A piaci pozíció építése mellett a folyamatos piaci és önkormányzati elvárásokhoz igazodó műszaki és technológiai fejlesztés is az elérendő célok közt szerepelt. A Kft. 1998.-ban már 18 települési önkormányzattal állt szerződéses kapcsolatban a lakossági- intézményi-, illetve egyedi szerződések alapján az ipari–kereskedelmi vállalkozások által kibocsátott települési szilárd hulladék összegyűjtésére, szállítására, ártalmatlanítására.

A Dél-Kom Kft.. 2013. július 1. napjától – megfelelve a törvényi előírásoknak – nonprofit gazdasági társaságként folytatta tevékenységét, ezért a Társaság cégneve is Dél-Kom Nonprofit Kft-re változott.

A 2013. évben a hatályos, illetve a folyamatosan megújuló jogszabályok jelentősen átalakították az egyes közszolgáltatásokra vonatkozó szabályokat. Több jelentős kérdésben is szemléletváltozást mutattak a 2013. január 1. napján hatályba lépett, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban Ht.) rendelkezései a 2012. december 31. napjáig hatályos a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényhez (Hgt.) képest.

A Dél-Kom Nonprofit Kft. 2013. július 1-jétől a Ht. 91.§-ban meghatározott számítási mód alapján alkalmazza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjait a rezsi csökkentés céljaihoz igazodva.

2016. év április 1. napjától az elmúlt évekhez képest jelentősen megváltoztak a jogszabályi körülmények. A Kormány az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozta a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-t és megbízta a hulladékgazdálkodás országos szintű koordinációjával, és egyéb kapcsolódó feladatok ellátásával is. Ennek megfelelően a Dél-Kom Nonprofit Kft. 2016. április 1. napjától nem jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéért számla kiállítására, a számlák kibocsátója, a közszolgáltatási díj beszedője a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. A Dél-Kom Nonprofit Kft. hulladékgyűjtési-, szállítási és kezelési közfeladatot, illetve ügyfélszolgálati tevékenységet végez. A feladatok elvégzéséért az NHKV Zrt. szolgáltatási díjat fizet a közszolgáltatóknak, negyedéves gyakorisággal, mely teljes egészében lefedni hivatott a közszolgáltatás felmerült költségeit. A szolgáltatási díj megállapításának menetét jogszabály rögzíti, melynek alapja a közszolgáltatók által nyújtott adatszolgáltatás, mely az érintett negyedév közszolgáltatási tevékenységének mennyiségi és minőségi paramétereit tartalmazza.

A közszolgáltatással ellátott települések száma jelenleg 319 db, mely Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye területét érinti. Összes ingatlanszám: 191 343 db (2016. évben 80 943 db volt), lakosságszáma a teljes ellátási területen: 423 165 fő (2016. évben 196 506 fő volt).

Ebből a Mecsek-Dráva Projektben 252 település, míg a Dél-Balaton Sióvölgyi Projektben 68 település vett részt. A szolgáltatási terület valamennyi településén működik a másodnyersanyag visszagyűjtés, gyűjtőpontok vagy házhoz menő rendszer kialakításával. A gyűjtőpontokon – a települések lélekszámának függvényében – 1100 literes 3 frakció gyűjtésére alkalmas edények vannak kihelyezve minden településen. A gyűjtőponton történő szelektív gyűjtési rendszer továbbfejlesztett változata az ún. “házhoz menő” rendszer. 97 településen teljesül ebben a formában is a szelektív gyűjtés. A papír, műanyag, és üveg visszagyűjtése mellett 37 településen (lakos számban meghaladja a terület 50%-át) már a komposztálható zöld hulladékot is külön gyűjti társaságunk. A szelektív gyűjtést segíti a hulladékudvar hálózat is. A Dél-Kom Nonprofit Kft. 23 db hulladékudvar, a Barcsi Regionális Hulladékkezelő Központot (átrakó és válogató), a Szentlőrinci, Mohácsi, Kaposszekcsői, Komlói és Pécsi hulladék átrakóállomások üzemeltetője.

A közszolgáltatás színvonalának fenntartása, illetve emelése fontos cél társaságunk számára, melyet megvalósítandó, illetve már megvalósult beruházási tervekkel, fejlesztésekkel ér el Társaságunk. Az egyik fő cél továbbra is a szolgáltatás minőségének javítása.

A szolgáltatási színvonalat és annak elfogadottságát jellemzi, hogy a társaság alapítása óta az egyes önkormányzatokkal kötött szerződések folyamatosan fennállnak és a szerződések száma folyamatosan bővült. A Társaság a jövőben is törekedni fog, hogy a jogszabályok és a finanszírozási lehetőségek keretei között a környezetvédelmi szempontoknak magas szinten eleget tevő, lehető legmagasabb szintű szolgáltatást nyújtsa a fogyasztók elégedettségének megteremtése érdekében is.