Lomtalanítás

 

Lomtalanítási időpontok – vidéki települések

Lomtalanítási időpontok – Pécs

Lomtalanítás igénybejelentő Pécs belváros

 

A lomtalanítás keretén belül ELSZÁLLÍTÁSRA KERÜLNEK a  háztartásokban – az életvitelhez szükséges tevékenységek során keletkező – kiselejtezett lomhulladékok, amelyek méretüknél/jellegüknél fogva nem férnek el a szabványos hulladékgyűjtő edényekben (kukában), illetve amelyek a gyűjtőszigeteken nem helyezhetők el (pl. nagyobb méretű berendezési tárgyak, bútorok, ágybetétek stb.). 

 

A lomokat a lomtalanítási menetrendben meghatározott napokon, reggel 6 óráig kell kihelyezni a gyűjtőjárat számára. 

A lomhulladékot az ingatlanok előtti közterületre oly módon kell kihelyezni, hogy az a jármű- és gyalogosforgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, valamint a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen.

A bútorokat a hatékonyabb helykihasználás, a gyorsabb munkavégzés érdekében kérjük, szétszerelve, lapra szerelve adják át a közszolgáltatónak. A zsákok, dobozok megtöltésénél pedig ügyeljenek arra, hogy azok kézi erővel szóródásmentesen mozgathatóak legyenek, emeléskor a súly miatt ne szakadjanak ki, és ne tartalmazzanak a rakodást végző személyt veszélyeztető anyagokat, például üvegdarabot, mely kivághatja a zsákot, és megsértheti munkatársunkat.

Lomtalanításkor kihelyezett zsákok, dobozok maximális súlya 25 kg lehet.

 

A lomtalanítás keretén belül nem szállítjuk el (abban az esetben sem, ha a kihelyezett hulladék csak részben tartalmazza az alábbiakat):

  • az építési, bontási törmelék (pl. beton, azbeszttel szennyezett építőanyag, pala, tégla, csempe, ragasztó, cserép, kerámia és azok keveréke, WC-csésze, mosdókagyló, ablaküveg, síküveg);
  • fémhulladék (pl.: vasalatok);
  • a kerti biohulladék (pl. fanyesedék, faág, lomb);
  • a háztartásokban keletkező vegyes hulladék (kommunális hulladék);
  • az elkülönítetten gyűjthető papír, műanyag, fém- és üveg hulladék;
  • az ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött fém- és egyéb hulladék (pl. autóalkatrész, szerszámok);
  • az állati tetemet, trágyát vagy más undort keltő anyagot tartalmazó hulladék;
  • a gumiabroncs;
  • az elektronikai hulladék (pl., háztartási gépek, számítástechnikai eszközök, ezek alkatrészei, szórakoztató eszközök – rádió, TV és alkatrészei, lejátszók, szerszámgépek);
  • a veszélyes hulladék (pl. akkumulátor, festékes-, vegyszeres doboz, hígító, permetezőszer maradék, olajos hulladék, gyógyszer stb.).

 

A lomtalanítás során el nem szállított hulladékok nagy része – a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt., valamint a Dél-Kom Nonprofit Kft. Általános Szerződési Feltételeiben szabályozottak szerint – elhelyezhető hulladékudvarainkban. Az ÁSZF-ek a www.mohu.hu és a www.delkom.hu weboldalakon tekinthetőek meg.

A lakossági szelektív hulladékudvarok működésében 2023. július 01. napjától létrejött változásokról, valamint az átadható hulladékfajtákról és mennyiségeiről a weboldalunkon, az alábbi linken tájékozódhat:

Hulladékudvaraink

További információk elérhetők személyesen és telefonon ügyfélszolgálati irodáinkban:

Ügyfélszolgálataink