Hulladékkezelő telephelyek

Telephelyi gépjármű közlekedési szabályzat kivonata

 

Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központba külső beszállítók a hulladékot munkanapokon, hétfőtől péntekig 7-15 óráig szállíthatják be a mérlegházon keresztül.

Mérlegházi pénztár nyitva tartása munkanapokon, hétfőtől péntekig 7-15 óráig, szombat-vasárnap zárva.

 

Kökény RHK

A Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ egy nagyon korszerű, komplex hulladékgazdálkodási létesítmény, amely megfelel mind a hazai, mind az európai előírásoknak. A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program keretében 2014-ben került beüzemelésre.

A Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ kezelőlétesítményei:
 
– Mechanikai Biológiai Hulladékkezelő (MBH) 150.000 t/év max. kapacitású
– Válogatómű 30.000 t/év max. kapacitású
– Zöldhulladék komposztáló telep 15 000 t/év max. kapacitású
– Hulladéklerakó 1.169.000 m3 teljes kapacitású

Válogatómű

A válogatómű a lakossági, a közületi és intézményi szelektív gyűjtésből, valamint a hulladékudvarokból származó szelektív hulladékot fogadja. A 2023-as évben a Kökényi válogatóműben jelentős gépi fejlesztés történt. A válogatás nagyrészt gépi, valamint kézi erővel történik. A kiválogatott, bebálázott másodnyersanyag hulladék újra-feldolgozókhoz, hasznosítókhoz kerül kiszállításra.

A válogatóműbe a hulladék beszállítása tömörítő lapos felépítményű gépjárművekkel, vagy konténerben történik. A telepre való beérkezéskor a járműveket hídmérlegen mérlegelik, a mérlegelések eredményét számítógépes rendszer rögzíti.

A hulladékok válogatása zárt csarnokban történik. A csarnok szabad belmagassága minimum 7,5 m a csarnok teljes területén, hogy a szállító gépkocsik a belső térben tudják üríteni felépítményüket.

1. ábra: válogatómű csarnoka

 A beérkező hulladék feladása egy toló lapos-kanalas munkagéppel a zsáktépő berendezésbe történik, amely a zsákokat feltárja és a hulladékot egyenletesen adagolja a következő technológiai elemekre. A hulladék a zsákok feltárása után az előválogató kabinba jut, ahol a nagyméretű haszonanyagokat (karton, fólia) kézzel leválogatják. A leválogatott hulladék konténerekbe kerül, majd közvetlenül adják fel a bálázó gépre.

                   

2. ábra: zsáktépő, előválogató kabin és a dobszita

A szalagon maradó hulladékáramot egy dobszitára vezetik, ahol a 32 cm-nél nagyobb szemcseméretű hulladék fennmarad a szitán és a szita végén elhelyezett konténerbe kerül, majd a mechanikai előkezelő műbe szállítják további előkezelésre. A 32 cm-nél kisebb frakció a szita alatt lévő szalagra hullik. Az anyaghalmazból a mágnesezhető fémeket egy szalag mágnes szeparátorral választják ki.

A következő technológiai elem a ballisztikus szeparátor, amely a lapos (2D) és a gördülő (3D) frakciót választja szét, valamint a padozatán lévő szitafelülettel az 50 mm-nél kisebb szennyezőanyagokat távolítja el. Ez a kis szemcseméretű anyagában és energetikailag nem hasznosítható frakció a berendezés alatt elhelyezett konténerbe hullik, ahonnét a hulladéklerakóba szállítják és ártalmatlanítják.

                                               

3. ábra: ballisztikus szeparátor

A ballisztikus szeparátor által leválasztott 2D-s frakció az 1. optikai leválasztóra (NIR) kerül, amely leválogatja a papírt, majd a 2. számú válogatókabinban kézi erővel megtörténik az utóválogatás. A maradék 2D-s anyag az 1. számú válogatókabinba szintén utóválogatásra kerül.

                                       

4. ábra: 1. optikai leválasztó és a 2. válogatókabin

A ballisztikus szeparátor által leválasztott 3D-s anyagok kerülnek a 2-es és 3-as optikai leválasztóra. A 2-es optika leválogatja a színes és a natúr PET-et, míg a 3-as optika leválogatja a kék PET-et és a HDPE/PP-t. Az optikák szabadon programozhatók, így az egyes leválasztott haszonanyagokat a beszállított szelektív hulladék összetétele és a piaci igények figyelembevételével tudja az üzemeltető beállítani.

                             

5. ábra: 2-3. optikai leválasztók

Az optikai válogatás után visszamaradó anyagáramból örvényáramú leválasztón áthaladva kiválasztásra kerülnek a nem mágnesezhető fémek (Al, Cu), majd a válogatási maradék konténerbe kerül, ahonnan az a mechanikai előkezelőbe szállítható.

A 1. számú kabinban marad a korábban alkalmazott kézi válogatás. A beérkező a szelektív gyűjtésből származó vegyes, kevert hulladékból egyszerre 8 anyagfajta boxokban való leválogatására van lehetőség 9 pár válogató munkás alkalmazásával. A 9. anyagfajta, amely lehet haszonanyag, de lehet hasznosításra alkalmatlan anyag is egy szalag feletti mágnes alatt áthaladva vagy a bálázógépre, vagy konténerbe kerül.

6. ábra: 1. válogatókabin

A bálázógép vízszintes gyűjtőszalagja a két kabin között került elhelyezésre. A szalag túl nyúlik a válogatókabinokon annak érdekében, hogy a válogatást nem igénylő hulladékokat közvetlenül a bálázógépre lehessen feladni.

Az elkészített bálák a csarnokhoz kapcsolódó fedett bálatárolóban tárolásra, majd kiszállításra kerülnek.

7. ábra: bálázógép

Az új válogatási technológiai folyamatát a következő ábra mutatja be:

A Mechanikai-biológiai kezelő (MBH) létesítmény a nem veszélyes, vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladékok, a lom és egyéb, nem veszélyes hulladékok fogadására alkalmas. A beérkező hulladék mechanikai úton több frakcióra bontható és az így előkészített anyag fajtánként eltérő módon hasznosító, illetve minimalizálható a lerakásra kerülő maradék hulladék mennyisége.

A beszállító gépjárművek a hulladékokat az MBH csarnok betonozott, a csurgalékvíz részére alul összefolyóval ellátott fedett tároló és feladó terére ürítik. Az előaprító a feladott hulladékot leaprítja, majd mágneses fém leválasztón leválasztásra kerül a mágnesezhető fémek egy része. A következő lépésben a dobszitán a 60 mm-nél kisebb szemcsék kerülnek leválasztásra, amelynek több mint 80%-a biológiai eredetű (BIO frakció) hulladék. Ennél a pontnál szétválik a feldolgozási technológia. A BIO frakciót egy külön szalagrendszer átszállítja a biológiai kezelő csarnokba, ahol a biológiai kezelés zajlik. A másik, a mechanikai feldolgozórendszerben maradó 60-350 mm közötti anyagáram egy örvényáramú szeparátorra kerül, ahol a nem mágnesezhető fémek (pl. réz, alumínium) kerülnek leválasztásra. A még fennmaradt anyagból a légszeparátor kiválasztja a nehéz frakciót, amely kihordószalagon a csarnokon kívül lévő konténerbe jut, majd a lerakóban ártalmatlanításra kerül. A könnyű, energetikailag hasznosítható összetevőket tartalmazó hulladék a légárammal halad tovább, amely ezt követően egy expanziós térbe kerül és leülepedik, majd egy átadó-szalagrendszer segítségével az utóaprítókba jut. A két utóaprító feladata a szilárd települési hulladékból előállított magas fűtőértékű másod-tüzelőanyag szemcseméretének homogenizálása.

A keletkező éghető, energetikailag hasznosítható összetevőket tartalmazó nagy fűtőértékű másod-tüzelőanyag cementgyári és erőművi felhasználásra kerülnek.

A kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ bejárata

A nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanítására 1.169 ezer m3 kapacitással II/B ütemű nem veszélyes hulladéklerakó létesült Kökényben. A lerakó megfelelő műszaki védelemmel és monitoringrendszerrel épült ki, az esetleges környezetszennyezések figyelemmel kísérésére. A hulladéklerakóban építési-bontási inert hulladék hasznosítása is történik, amely felhasználásra kerül a hulladéktest felületén a közlekedési út elkészítésére, gát magasítására, és a lerakott hulladék szükség szerinti takarására.
 

A Komposzttelep a szelektíven gyűjtött zöldhulladék befogadására és a zöldhulladék hasznosítására szolgál. A beszállított zöldhulladékot egy homlokrakodóval táplált mobil aprítógéppel leaprítjuk és táblás komposztálási eljárással, 3 napos forgatási idővel kezeljük. A táblaprizma forgatására forgatógépet alkalmazunk. A komposztálás átlagos ideje 10-12 hét. A komposztálódási folyamat végén a komposztálódott anyagot dobrostával átrostáljuk. Az áthulló finom frakció a kész komposzt, míg a fennmaradó anyag visszakerül a komposztálási folyamat elejére. A kész komposztot Pécsi Zöldkomposzt néven értékesítjük ömlesztett és zsákos formában.

 

Átrakó állomások

Az átrakóállomások az összegyűjtött nem veszélyes települési hulladékok átrakására szolgálnak: ez a megoldás arra a problémára, hogy ne kelljen minden egyes kukásautónak a benne „lazán” összegyűlő háztartási hulladékkal nagy távolságokat drágán megtenni, olyan helyeken, ahol a hulladékot a gyűjtés után távolabbra kell szállítani kezelés céljából. Az átrakó állomásokon a gyűjtőkocsik által behordott hulladékmennyiséget a lehető legkisebb térfogatúra tömörítjük. Így a továbbszállítás fajlagos költsége jelentősen kisebb.

Szakmai munkatársaink logisztikai tervezésének köszönhetően, a gépjárműveink napi kevesebb kilométer teljesítménye miatt jelentősen kevesebb kormot, egyéb szennyező és rákkeltő anyagot bocsátanak ki, ami levegőtisztasági védelmi szempontból fontos intézkedés.

Átrakóállomások a következő telephelyeken vannak: Pécs, Szigeti tanya; Szentlőrinc; Barcs; Mohács; Komló; Kaposszekcső.

Átrakó állomás hulladék tárolókkal