Hulladékkezelés, edény- és zsák értékesítés, egyéb szolgáltatások díjai

Hulladékkezelés, edény- és zsák értékesítés, egyéb szolgáltatások díjai

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Mohácsi Ügyfeleinket, hogy a zöldhulladék gyűjtő zsák ára 2023. szeptember 1. napjától bruttó 100 Ft /db-ra módosul.

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Kérjük, járuljanak hozzá környezetünk védelméhez, lakóhelyünk tisztaságának megőrzéséhez a hulladéktároló edények megfelelő használatával. Közegészségügyi, járványügyi, és nem utolsósorban városképi okokból használjanak zárt, fedeles, szabványos hulladéktároló edényt!

 

Szabványedények használata

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 18. pontjában megfogalmazza a gyűjtőedény fogalmát: szabványos mérettel rendelkező hulladékgyűjtő  edényzet, hulladékgyűjtő zsák, valamint az elkülönített hulladékgyűjtés céljából üzemeltetett eszköz, berendezés. 42. § (1) bekezdés a) pontja pedig egyértelműen kimondja, hogy a  közszolgáltató kötelezettsége, az ingatlanhasználó által, a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött hulladék elszállítására terjed ki.

Magyarországon az elfogadott szabvány hulladéktároló edények tekintetében: MSZ EN 840-1

Ez a szabvány felel meg azoknak az EU normáknak, amelyek a hulladékszállító járművek és a gépi ürítésre alkalmas edények különböző paramétereit hangolják össze hosszú távon. A szervezett hulladékszállítási közszolgáltatással ellátott ingatlanhasználók számára pedig a vonatkozó jogszabályok értelmében a szabványos tárolóedények használata kötelező (a szabvány száma az edényen fel van tüntetve). A szabványnak nem megfelelő edények ürítése munka- és balesetvédelmi okokból sem biztonságos, mivel a rakodómunkásoknak napi szinten rengeteg edényt kell mozgatniuk.

Szabványnak megfelelő edények (60-80-120-240 liter):

 • fésűs ürítő szerkezettel üríthetők;
 • anyaguk UV-, hideg-, meleg- és vegyszerálló;
 • csendes, tömörgumi kerekekkel van ellátva;
 • az edények megfelelnek az EU zajvédelmi előírásainak;
 • felhasználóbarát;
 • gyűjtőedényen megtalálható a EN 840-1 szabvány jelölése, űrtartalom és súly korlátozással.

Kerékkel rendelkező, szögletes, szabványnak megfelelő edény

Nem szabvány edények (50-70-90-110 liter):

 • kör keresztmetszetű, kerék nélküli edények;
 • fésűs ürítő szerkezettel nem üríthetők;
 • fémből vagy gyengébb minőségű műanyagból készülnek;
 • fedelük csak egy ponton illeszkedik;
 • gyakoribb a sérülés, rongálódás, horpadás, törés veszélye;
 • gyűjtőedényen nem található semmilyen szabvány jelölése.

Kör keresztmetszetű, kerék nélküli, nem szabvány edény

Abban az esetben, ha valaki nem a szabványnak megfelelő kukát használ, úgy az edényben, a szabványtól eltérés miatt keletkező esetleges sérülésért Társaságunk felelősséget nem vállal, azaz kárt nem térít. 

Ha az edény megsérül és az ingatlanhasználó megítélése szerint az edény megfelel az EN 840-1:2013-as szabványelőírásoknak, ezáltal alkalmas a gépi ürítésre, úgy szíveskedjen a gyártó tanúsítványát megküldeni. Amennyiben a gyártó a szabványnak való megfelelést igazolni nem tudja, úgy az ingatlanhasználó a szabványos gyűjtőedény beszerzéséről haladéktalanul köteles gondoskodni, mert az ingatlanon felhalmozott háztartási hulladék engedély nélküli tárolása jogszabályellenes.

 

Hol tudnak szabványos hulladéktároló edényt vásárolni lakossági ügyfeleink?

PÉCS

Pécsi ügyfeleink részére hulladékgyűjtő edény vásárlására központi ügyfélszolgálatunkon (Pécs, Siklós út 58.) és a kökényi Regionális Hulladékkezelő Központunkban van lehetőség.

Kökényi RHK (kizárólag gazdálkodó szervezetek részére)

Nyitva tartás: hétfőtől – csütörtökig: 7:00-15:00
                              pénteken: 7:00-12:00

Központi ügyfélszolgálat

Cím: 7632 Pécs, Siklósi út 58. 
Tel.: +36-72/805-410
Nyitva tartás: Hétfő: 8:00-20:00, kedd – szerda – csütörtök: 8:00 – 16:00, péntek: 8:00 – 14:00


VIDÉK

Barcsi ügyfélképviselet

Cím: 7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky u. 29.

Telefon: +36-82/464-893

Nyitvatartás: hétfő – kedd – szerda – csütörtök: 7:30 – 15:30, péntek: 7:30 – 13:30

 

Bonyhád BONYCOM Nonprofit Kft.

Cím: 7150 Bonyhád, Mikes K. utca 13.

Telefon: +36–74/451–701, +36–20/39–53–377

 

Dombóvári ügyfélképviselet

Cím: 7200 Dombóvár, Kórház utca 120.

Telefon: +36-30/792-4350

Nyitvatartás:  hétfő–kedd–szerda: 8:00–12:00, 13:00–15:45, csütörtök: 10:30–12:00, 13:00–18:00, péntek: 8:00–12:00, 12:30-14:00

Díjfizetés az ügyfélképviseleten, edényátvétel: Kaposszekcsői Átrakó, 7361 Kaposszekcső (564. hrsz.)  

 

Komló KVG Zrt.

Cím: 7300 Komló, Bem József u. 24.

Telefon:+36-72/481-084

Nyitvatartás: hétfő-kedd-szerda-csütörtök: 07:00 – 15:00,  péntek: 07:00 – 14:00

 

Mohácsi ügyfélképviselet

Cím: 7700 Mohács, Dózsa György u. 31.

Telefon: +36-30/195-2075

Nyitvatartás: hétfő: 8:00–16:00, kedd: 8:00–12:00, szerda: 8:00–18:00, csütörtök: 8:00–16:00, péntek: 8:00–14:00

Díjfizetési az ügyfélképviseleten, edényátvétel:  Mohácsi Hulladékudvar, 7700 Mohács 164/6. hrsz.  

 

Siklósi ügyfélképviselet

Cím: 7800 Siklós, Felszabadulás út 43.

Telefon: +36-72/579-429

Nyitvatartás: hétfő, szerda: 8:00 – 12:00, kedd, csütörtök: 12:30 – 16:30, péntek: zárva

Szigetvári ügyfélképviselet

Cím: 7900 Szigetvár, Deák F. tér 16.

Telefon: +36-73/312-014

Nyitvatartás: hétfő – kedd – szerda – csütörtök: 8:00 – 16:00, péntek: 8:00 – 14:00

 

Hulladékgyűjtő edény értékesítés gazdálkodó szervezetek, költségvetési szervek részére

Az adószámmal rendelkező vállalkozások, intézmények, társasházak esetében hulladékgyűjtő edény vásárlására a Pécs, Siklósi út 58. szám alatti ügyfélszolgálaton és a kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ telephelyén van lehetőség.

 • Készpénzes értékesítés:
  • Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ (Az edény árának megfizetése és átvétele a telephelyen történik.)
  • Pécs, Siklósi út 58. szám alatti ügyfélszolgálat. Kizárólag 60, 80, 110, 120 és 240 literes edények vásárlására van lehetőség. (Az edény árának megfizetése és átvétele az ügyfélszolgálaton történik.)
 • Banki átutalással történő fizetés:
  • Társaságunk partnerünk írásos vagy telefonos bejelentése alapján adásvételi szerződést köt, amely alapján a kökényi telephelyünkről, illetve a Pécs, Siklósi út 58. szám alatti ügyfélszolgálati irodánkból elszállítható az edény.

Térítés ellenében edénykiszállítás igényelhető.

A BIOKOM Nonprofit Kft. által értékesített hulladékgyűjtő edények a Pécs, Eperfás úti telephelyen vehetők át. Ebben az esetben a hulladékgyűjtő edény árának befizetésére a BIOKOM Nonprofit Kft. Pécs Siklósi út 52. szám alatti főpénztárában van lehetőség. A befizetést követően az edény – a befizetésről szóló bizonylattal – a Pécs, Eperfás út 3. szám alatti raktárban vehető át.

A konténeres hulladékszállítás a BIOKOM Nonprofit Kft. tevékenységi körébe tartozik.

Elérhetőségek: +36-72/502-100, www.biokom.hu

 

Ha a szerződött mennyiségnél rendszeresen több hulladék keletkezik,

nagyobb hulladéktároló edényt szükséges vásárolni, és a szerződést ennek megfelelően kell módosítani ügyfélszolgálati irodánkban. Ha csak esetileg több a háztartási hulladék, a hulladékot a tárolóedény mellé a közszolgáltatótól vásárolt, jelzéssel ellátott zsákban kell kihelyezni. A jelzett zsák ára tartalmazza a többlethulladék elszállításának, kezelésének és ártalmatlanításának az árát. A jelzett zsák csak az esetileg, a szerződött mennyiséget meghaladó többlethulladék elszállítására szolgálhat, a zárt, fedeles edény használatát nem helyettesítheti. 

A hulladéktároló edényben a hulladékot kérjük tömörítés nélkül úgy helyezzék el, hogy a fedele zárható legyen. Az edénybe préselt vagy belefagyott hulladékot az ingatlantulajdonosnak ürítés előtt fel kell lazítania. Kérjük, a hulladéktároló edényt a szállítási napon reggel 6 óráig helyezzék ki ürítésre.

A tárolóedényben nem szabad elhelyezni a következőket: 

– kő, építési törmelék
– nagyobb terjedelmű vagy súlyú tárgy
– állati tetem
– forró hamu
– maró-, mérgező anyag
– gyúlékony vagy robbanóanyag.

A tárolóedények helyét kérjük tartsák tisztán, télen a hótól tisztítsák meg, és biztosítsák megközelíthetőségét. A tárolóedényben okozott károkat a közszolgáltató térítésmentesen kijavítja, amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be. Az esetleges kárt ügyfeleink ügyfélszolgálati elérhetőségeink valamelyikén kérjük megtenni. A kivizsgálhatóság érdekében az eseményt azonnal, lehetőleg az ürítés napján szükséges jelezni. Elérhetőségeink