Panaszkezelő fórumok

Tájékoztatjuk, hogy az elszámolással, számlázással, díjfizetéssel kapcsolatban, illetve a díjhátralék esedékességét követően megtett intézkedésekre, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő értesítési, tájékoztatási, szolgáltatásnyújtási kötelezettséggel kapcsolatos panaszával az alábbi szervekhez fordulhat:

  • Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (székhely: 7630 Pécs, Hengermalom u. 2. telefon: 06-72/795-398, fax: 06-72/795-700, internetes elérhetőség: fogyasztovedelem@baranya.gov.hu), egyéb ügyekben a Baranya Megyei Békéltető Testülethez (székhely: 7625 Pécs, Dr. Majorossy Imre út. 36, levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 109., telefon: 06-72/507-154, 06-20/283-3422, fax: 06-72/507-152, honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu, www.pbkik.hu, e-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu) fordulhat.
  • Somogy Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (székhely: 7400 Kaposvár, Vásártéri u. 2. telefon: 06-82/510-868, e-mail cím: fogyasztovedelem@somogy.gov.hu), egyéb ügyekben a Somogy Megyei Békéltető Testülethez (cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6., telefon: 06-82/501-000, fax: 06-82/501-046, e-mail cím: skik@skik.hu) fordulhat.
  • Tolna Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály  (székhely: 7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3. telefon: 06-74/510-414, fax: 06-74/999-103, internetes elérhetőség: e-mail cím: fogyasztovedelem@tolna.gov.hu), egyéb ügyekben a Tolna Megyei Békéltető Testülethez (cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25., telefon: 06-74/411-661, 06-30/6370-047, fax: 06-74/411-456, e-mail cím: kamara@tmkik.hu.) fordulhat.

Tájékoztatjuk, hogy a Dél-Kom Nonprofit Kft. a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást, az ott megkötött egyezség hiányában kizárólag a peres eljárásban hozott döntést tekinti magára nézve kötelezőnek.

 

A Dél-Kom Nonprofit fogyasztóvédelmi referensei:

Baranya-megye: Hucker Renáta

Somogy-megye: Schutzmann Judit

Tolna-megye: Kerekes Károlyné