Tájékoztatás a szelektív hulladékgyűjtő edények használatáról

Tájékoztatjuk Tisztelt Partnereinket, hogy azokon a településeken, ahol a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program keretein belül bevezetésre került a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, a lakosság részére a 240 literes kék színű szelektív hulladék gyűjtő edény, illetve a 80 literes zöldhulladék gyűjtő edény – a haszonkölcsön szerződés kitöltése ellenében – díjmentesen került átadásra.

A Haszonkölcsön szerződés alapján:

 • a Haszonkölcsönbe vevő köteles a Haszonkölcsönbe vett eszköz(öke)t a szerződés aláírásától számított legalább 5 évi időtartamban rendeltetésének megfelelően használni, a jó gazda gondosságával kezelni, saját költségén fenntartani és állagát megóvni;
 • a használat során történő természetes elhasználódások pótlása – saját költségén – a Haszonkölcsönbe vevő kötelezettsége;
 • a Haszonkölcsönbe vevő köteles haladéktalanul jelezni a Haszonkölcsönadó megbízottja felé az eszközök megrongálódását, megsemmisülését, elveszését;
 • Haszonkölcsönbe vevő nem tartozik felelősséggel az eszköz(ök) közszolgáltató által történő ürítése során történő sérülésért, meghibásodásért;
 • Haszonkölcsönbe vevő az eszköz(öke)t kizárólag a jelen szerződésben meghatározott célra használhatja;
 • a haszonkölcsön tárgyát a Haszonkölcsönbe vevő saját felelősségére használja a jelen szerződésben írt célra;
 • Haszonkölcsönbe vevő a haszonkölcsön tárgyának használatát harmadik személynek nem adhatja át. A Haszonkölcsönbe vevő személyének megváltozása esetén köteles az a Haszonkölcsönadó, illetve megbízottja részére tiszta, sérülésmentes állapotban visszaszolgáltatni.
 • Haszonkölcsönbe vevő az eszközön javítási munkát csak a Haszonkölcsönadó előzetes hozzájárulása alapján végezhet;
 • a Haszonkölcsönbe vevő tudomásul veszi, hogy az eszköz automatikus cseréjére, javítására sem a haszonkölcsön időtartama alatt, sem annak megszűnését követően nem tarthat igényt, az a Haszonkölcsönadó megítélése alapján történik;
 • a Haszonkölcsönbe vevő felelős minden olyan kárért, amely a haszonkölcsön tárgyának általa történő rendeltetésellenes, vagy szerződésellenes használatának következményeképpen keletkezik;
 • haszonkölcsönadó Megbízottja útján jelen szerződés egész időtartama alatt jogosult a haszonkölcsön tárgyának használatát folyamatosan ellenőrizni a Haszonkölcsönbe vevő szükségtelen zaklatása, illetve akadályoztatása nélkül.