Tájékoztató a pellérdi külterületi ingatlanhasználók részére biztosított kedvezmény és szüneteltetési lehetőség megszűnéséről

Tisztelt Ügyfelünk!

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény értelmében 2023. július 1-jétől a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység keretében végzett feladatok országos ellátásáért a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt., az ügyfelek hulladékának elszállításáért a Területi Szolgáltató Dél-Kom Nonprofit Kft. felelős.

A jogszabályi változásoknak megfelelően Pellérd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. június 30. napjával hatályon kívül helyezte a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 19. pontjában foglaltak szerinti hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátásáról szóló rendeletét.

 

A rendelet 8/A. § (2) bekezdése szerint „Mentes a közszolgáltatási díj megfizetése alól a külterületi ingatlantulajdonos, ha saját maga vagy a vele egy háztartásban élő hozzátartozója a település belterületén is igénybe veszi a közszolgáltatást és erre vonatkozóan közszolgáltatási díj fizetési kötelezettsége van.

A rendelet hatályon kívül helyezése, illetve a Pellérd Község Önkormányzata Társaságunk részére megküldött tájékoztatása alapján, a továbbiakban a kedvezmény igénybevételére nincs lehetőség.

Az érintett ingatlanhasználók részére 2023. július 1. napjától a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlát.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy 2023. július 1. napjától a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-re, a Területi Szolgáltatóra és az ingatlanhasználóra a mindenkor aktuális, a www.mohu.hu, továbbá a www.delkom.hu weblapokon közzétett, a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt., valamint a Területi Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei vonatkoznak, melyek alapján a közösen használt tárolóedények esetén – így a Pellérd-Szőlőhegyi ingatlanokra vonatkozóan is – szüneteltetésre nincs lehetőség.

Üdülő ingatlanok esetében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység igénybevétele április 1 – szeptember 30. időszakra terjed ki, az Ügyfelek az éves díj 50 %-ának megfizetésére kötelezettek.